UNDERGOD - GARONG KAHOT

KASUSAH NU MATAK AING JADI
WANI
JAMAN KIWARI SAGALA KUDU
DIBEULI
MODAL SAUKUR HIJI
HIRUP DI DUNYA
NGANDEULKEUN BOGA KAWANI
IEU AING GARONG KAHOT
MATA MOLOTOT
NEANG BARANG ANU SIAP
DICOKOT
IEU AING GARONG KAHOT
TEU BOGA DUIT
DI PENJARA NEUPI K KOLOT
GARONG LEUTIK DIKARUNGAN
GARONG GEDE DI KASURAN
GEUS BUDAYANA NASIB JELEMA
LEUTIK
MEUS-MEUS KATINCAK
MEUS-MEUS KATINCAK
GARONG LEUTIK DI KARUNGAN
GARONG GEDE DIKASURAN ,