Lirik lagu UNDERGOD - SIMADU KAMPAK

Hanteu gedag bulu salambar.
Hirup ulah manggih tungtung,
paeh ulah manggih beja.
Ilang along margahina,
katinggang pangpung dilebok
maung,
rambutna salambar,
KACIWIT KULIT KABAWA
DAGING..KACIWIT KULIT KABAWA
DAGING
Leutik leutik ngagalatik,
getihna satetes,
ambekanana sadami,
agamana darigamana,
kaula nyerenkeun kanu maha
kawasa .
Kiruh ti girang kiruh ka hilir.
Kulak canggeum bagja awak.