Page Nav

HIDE

Post/Page

Weather Location

News:

latest

"PEURIH JADI PEURAH"

"PEURIH JADI PEURAH"

peurih jadi peurah
hirup sia montong balaga
ngahina jalma pedah sia kaya
hirup didunya moal lila
moal punjul salilalana
""""ulah ngarasa punjul
ulah ngarasa uyah kidul
ngahina jalma eweu…

"PEURIH JADI PEURAH"

peurih jadi peurah
hirup sia montong balaga
ngahina jalma pedah sia kaya
hirup didunya moal lila
moal punjul salilalana
""""ulah ngarasa punjul
ulah ngarasa uyah kidul
ngahina jalma eweuh kaboga
"aing dihina aya tapakna
hirup nu bukti teu loba janji
teu siga sia ukur leletak
poho kana paeh
mentingkeun dunya
reff:peurih"""jadi peurah 4x
panghina jelema deleka&asa kawasa
hirup sakama-kama&balaga
ngan ukur ngarogahala dirina
binasa ku laku lampahna

aing dihina kusia
jadi tanaga pikeun hirup
sia balaga ukur ngahina
ka jalma susah pedah kawasa
"""hujan aya ro'otna
panas aya iuhna
ari sia saha keur naon di dunya
bakal naon bekel jaga
mun sia tilar dunya

ieu bukti nyata
aing bisa hirup
najan loba panghina
teu siga sia ulur leletak siga bangsat

hirup peurih jadi peurah